Tapuda harç oranları Yüzde 1 e düşürülecek!

Tapuda harç oranları Yüzde 1 e düşürülecek!

Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden teklif ile tapu işlemlerine ilişkin harç oranlarının düşürülmesi amaçlanıyor.

Yarı yarıya harç
Şahıslar ya da tüzel kişiler taşınmaz almak ya da satmak üzere taşınmazın bağlı olduğu tapu müdürlüğüne müracaat edip harç kanunu kapsamında alım satım tutarı üzerinden yüzde 2 (Binde 20) alıcıdan ve yüzde 2 (binde 20) satıcıdan olmak üzere toplamda yüzde 4 (Binde 40) harç ödüyorlar. Harç ile birlikte aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirlenen cetveldeki oranlar üzerinden döner sermaye tutarı bir bedel öderler ve böylece tapu işlemini gerçekleştiriyor.

Yüzde 3'e düşmüştü
Artan ekonomik kriz nedeniyle bu oranlar zaman zaman azaltıldı ancak kalıcı hale getirilmedi. En son 05.05.2018 tarihinden geçerli olarak Bakanlar Kurulu kararınca binde 40 (yüzde 4) olarak alınan tapu harcını "kat irtifakı veya kat mülkiyetine" sahip konut ve iş yerlerinde binde 30'a (yüzde 3'e) düşürüldü. Ancak yapılan bu tapu harcı indirim kararı, 31 Aralık 2019 tarihinde sona erdi.

İndirimler kalıcı olacak
Mecliste görüşülen Torba yasada Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kapsamında tapu harcı indirimi kalıcı hale gelecek ve ev alıp satacaklar için kalıcı bir çözüm getirilecek. Yeni düzenleme ile tapu harcının Binde 10 (Yüzde 1) olarak alınması planlanıyor.

HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunun mükerrer 138. maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesine "nispi haçlarda ise" ifadesinden sonra gelmek üzere "(4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri başlıklı" bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri hariç)" ibaresi eklenmiş ve (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri başlıklı" bölümünün 20 numaralı fikrasının (a) bendinin üçüncü paragrafındaki "bir katına kadar artırmaya," ibaresi metinden çıkarılmıştır. 
MADDE 2- Bu Kanunun yayımından itibaren (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri başlıklı" bölümünün 20 numaralı fıkrasının (a) bendinde sayılan tapu işlemlerinden Binde 10 oranında harç alınır. 
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.